Korona

  • Służą do odtworzenia bardzo zniszczonych, nieestetycznych zębów
  • Korony protetyczne osadza się na własnych zębach dlatego bardzo starannie planujemy leczenie tych zębów
  • Korony mogą być wzmocnione stopem metali lub mogą być wykonane wyłącznie z porcelany