Cefalometria

  • szczegółowe badanie, niezbędne do wykonania planu leczenia i przebiegu leczenia ortodontycznego
  • pozwala ocenić wzrost kości, ustalić anatomiczna przyczynę wady zgryzu, dokonać pomiarów absolutnie koniecznych do planu leczenia
  • wykorzystywane również w leczeniu protetycznym, w szczególnie trudnych przypadkach
  • pomaga w kontroli przebiegu leczenia i uzyskanych efektów