Gaz rozweselający czyli sedacja wziewna

  • Jest to sposób znieczulenia zapewniający odprężenie, rozluźnienie i bardzo przyjemne oszołomienie.
  • Zabieg jest bezpieczny
  • Pacjent podczas zabiegu jest w stałym kontakcie z zespołem zabiegowym i zachowuje świadomość.
  • Zaburzone jest poczucie czasu i nawet po długim zabiegu pacjent ma wrażenie, że spędził na fotelu zaledwie chwilę.
  • Dzięki uczuciu rozluźnienia, małe wypełnienia i zdjęcie kamienia można wykonywać bez znieczulenia
  • Można sedować dzieci w każdym wieku, jednak ze względu na konieczność użycia maseczki, udaje się to już u 3-4letnich dzieci.
  • Zabieg polega na wdychaniu przez jednorazową maseczkę mieszaniny podtlenku azotu i tlenu.
  • 95 % podtlenku jest usuwane przez drogi oddechowe przez 5 minut od zaprzestania podawania gazu. Pozostałe 5 % znika po kolejnych 20 minutach. Dzięki temu po ok 30 minutach, po konsultacji z lekarzem, można wrócić do domu
  • przygotowanie do zabiegu, przeciwwskazania i wskazania znajdziesz w zakładce Dla Pacjentów